Ota yhteyttä +358 (0)9 5840 9445

Konsernijohto ja yhtiön omistus

Kämp Group on suomalainen konserni, johon kuuluvat hotellitoimintaa harjoittavat yhtiöt Kämp Oy, Rake Oy, Glo Hotellit Oy sekä spa –toimintaa harjoittava Kämp Wellness & Health Oy.

Konsernin emoyhtiö on Kämp Group Oy, jonka pääomistus on CapManin hallinnoimilla rahastoilla.  Vähemmistöosuuden konsernista omistaa sijoitusyhtiö Berling Capital Oy sekä Rake Oy.

Konsernijohdon yhteystiedot:

Kämp Group Oy
Korkeavuorenkatu 32
00130 Helsinki

Puhelin +358 (0)9 5840 9445
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kampgroup.fi

Y-tunnus:  2591802-9