Konsernijohto ja yhtiön omistus

Kämp Group on suomalainen konserni, johon kuuluvat hotellitoimintaa harjoittavat yhtiöt Kämp Oy, Rake Oy, Glo Hotellit Oy sekä spa –toimintaa harjoittava Kämp Wellness & Health Oy.

Konsernin emoyhtiö on Kämp Group Oy, jonka pääomistus on CapManin hallinnoimilla rahastoilla.  Vähemmistöosuuden konsernista omistaa sijoitusyhtiö Berling Capital Oy sekä Rake Oy.

Konsernijohdon yhteystiedot:

Kämp Group Oy
Korkeavuorenkatu 32
00130 Helsinki

Puhelin +358 (0)9 5840 9445
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kampgroup.fi

Y-tunnus:  2591802-9